GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Satın Alma İşlemGüvenliği ve SSL Sertifikası

Sitemizde kredi kartınızlayapacağınız tüm işlemleriniz GeotrustRapidSSL sertifikasıyla güvence altınaalınmıştır. Kart bilgileriniz 2048 bit koruma ile şifrelenerek iletilmektedir.SSL (Secure Soket Layer) bağlantısının hangi durumda aktif olduğunu, siparişişlemleri sırasında kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfamıza geçtiğiniz sırada,tarayıcınızın adres çubuğunun hemen yanında görüntülenecek olan kilitsimgesinden anlayabilirsiniz.

Kredi Kartı bilgilerinizi girdiğinizsayfanın sağ alt köşesinde bulunan kilit resmi bu sayfanın SSL ileşifrelendiğini gösterir ve üzerine tıkladığınızda şifrelemenin hangi firmayaait olduğunu belirtir. Web sitemize kayıt olurken kullandığınız üyelik vekişisel bilgileriniz gizli tutulmakta olup sizin onayınız dışında hiç kimseylepaylaşılamaz. SSL yazılımları, müşteri-işletme-banka arasındaki bilgi akışının,çözülme ihtimali matematiksel olarak çok düşük ve teknik açıdan zor olan 2048bit teknolojileriyle şifreli olarak yapılmasını sağlamaktadır.

Cookie'ler ve DiğerTeknolojiler

HANNİSA.COM web sitesi, onlineservisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları,cookie'leri ve diğer teknolojileri kullanabilmektedir. Bu teknolojiler size enkaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizidaha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Cookie'ler ve diğer teknolojiler websitemizi ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununlaamacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlereulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişiselbilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. İstenildiğitakdirde cookie'leri bilgisayarınızdan silebilir ya da engelleyebilirsiniz.

Cookie'ler kullanıcı davranışlarınıanlamak, üyelerimizin web sitemizin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerinigöstermekte reklamların ve web aramalarının etkinliğini ölçmektedir. HANNİSA.COM,bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilecektir.

Kişisel BilgilerinKullanımı

HANNİSA.COM, gerekli gördüğündekullanıcıların kişisel bilgilerini yapılan işlemlerle ilgili olarak veyaişbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıylakullanabilir. Site tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafındansağlanan bilgiler veya site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, HANNİSA.COMve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, site'nin üyeleri ve işletmelerile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi,kullanıcının kimliği ifşa edilmeden, çeşitli istatistiksel değerlendirmeleryapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak içinkullanılabilir.

5651 sayılı kanun gereği, hizmet veiçerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgilisorunların tanımlanması ve site'de çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için,HANNİSA.COM gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunukullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak vekapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

HANNİSA.COM, site dâhilinde başkasitelere link verebilir. HANNİSA.COM, link vasıtasıyla erişilen siteningizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

HANNİSA.COM, işbu GizlilikPolitikası'nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlarharicinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilerekullanıcılara ait bilgileri açıklamayacaktır.

Bu durumlar;

·        Yetkilihukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun HükmündeKararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklarauyulması,

·        HANNİSA.COM'unüyeleri ve İşletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesive bunların uygulamaya konulması,

·        Yetkiliidari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırmaveya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talepedilmesi,

·        Kullanıcılarınhakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

·        HANNİSA.COM'ungerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesine ve sistemeyapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncükişilerin eline geçmesi durumunda, HANNİSA.COM'un herhangi bir sorumluluğuolmayacaktır.

HANNİSA.COM, işbu GizlilikPolitikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tektaraflı olarak değiştirebilir. HANNİSA.COM'un değişiklik yaptığı GizlilikPolitikası hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

www.HANNİSA.COM adlı web sitesi’ninsahibi NİSAHAN TURİZM OTELCİLİK LTD.ŞTİ.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler,yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyethaklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni veişbu web sayfasının sunumu HANNİSA.COM ‘un ya da HANNİSA.COM’ un lisans aldığıkuruluşların mülkiyetindedir. HANNİSA.COM ’den önceden yazılı muvafakatalınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her türveritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması,değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmaksuretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerinkısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç içinmümkündür.

www.HANNİSA.COM web sitesinegirilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her türihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemelerimünhasıran yetkilidir. HANNİSA.COM ‘un kullanıcının bulunduğu ülkede dava açmahakkı saklıdır.

 

Copyright 2020 Hannisa Tatil