SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

www.hannisa.com internetsitesinin faaliyetlerini yürüten Eğitim Mahallesi, Muratpaşa Cad. No 1/1 - 2Kadıköy İstanbul  adresinde mukim NİSAHAN TURİZM VE OTELCİLİKLTD.ŞTİ. (Bundan böyle “HANNİSA.COM” olarak anılacaktır). www.hannisa.com internetsitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE/KULLANICI” olarakanılacaktır)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu NİSAHANTURİZM VE OTELCİLİK LTD.ŞTİ.’nin sahip olduğu www.hannisa.coma dlıinternet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme,sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca üyenin kullandığı güncelleştirmeler dedâhil her türlü tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama hizmetleri ve diğersunulacak hizmetlere uygulanacaktır.

3. Web Sitesi İçeriği

www.hannisa.com websitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontroledilmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisindekalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alandurumu arasında farklılık olabilir. HANNİSA.COM tarafından, web sitesindekibilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı,pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılıveya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi birsarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. HANNİSA.COM, web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği andayapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satışveya bilgi hatasından dolayı HANNİSA.COM ’a sorumluluk yüklenemez.

4. Web SitesindeDeğişiklik Yapma Hakkı

HANNİSA.COM , işbu web sitesi vesite uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ilesitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyiyeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitedeyayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile budeğişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer websayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbirrezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.hannisa.com web sitesive HANNİSA.COM ’a sorumluluk yüklenemez.

5. Web SitelerineVerilen Bağlantılar (Linkler)

HANNİSA.COM , www.hannisa.com web sitesiüzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link)verilebilir. HANNİSA.COM , link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunugaranti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyedebulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar üyenin kendisorumluluğundadır. HANNİSA.COM , bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendiyazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, HANNİSA.COM , uygun görmeyeceğilinklere erişimi her zaman kesebilir.

6. Site Bilgileri

İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veyaaracı kurumlardan alınarak HANNİSA.COM web sitesi üzerinde ilan edilenbilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talepedilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesindendolayı HANNİSA.COM sorumlu tutulamaz. Otel ve otel odalarının HANNİSA.COM websitesinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınanoda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. Pansiyondurumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkedenülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamenilgili otelin inisiyatifindedir ve tedarikçiler/oteller, böyle bir durumdaoluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunugöstereceklerdir.

HANNİSA.COM internet sitesinde,kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayıoluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar(tedarikçi ve/veya aracıkurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusuolduğunda HANNİSA.COM , ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplamtutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

7. Rezarvasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar

HANNİSA.COM üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcıların rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır. İptal rezervasyonlarda İadeler 14 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. 

HANNİSA.COM üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada HANNİSA.COM ile bağlantıya geçilecektir. Aksitakdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında HANNİSA.COM sorumluluk kabul etmez.

8. HANNİSA.COM bildirimlerive Elektronik Bilgilere ilişkin KULLANICI onayı

Bu sözleşme elektronik olarakimzalanmaktadır. HANNİSA.COM ’un, kullanıcıya hizmetle ilgili taahhüt ettiğibilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilenbildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığıvarsayılır.

Bu bilgiler;

Kullanıcıların hizmete kaydolduğundabelirttiği e-posta adresine e-posta ile, Bilgi mevcut olduğunda kullanıcıyagönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişimsureti ile, Bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesineerişim sureti ile, gönderilebilir.

9. Tarafların Hak veYükümlülükleri

www.hannisa.com sitesineüye olan kullanıcı, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcıkendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayıdoğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya haciraltında bulunanların, iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izinalmaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından HANNİSA.COM sorumlututulamaz.

www.hannisa.com websitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularakgönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit,tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından vebaşkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarındankullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfalarıkullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeriticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

Kullanıcı web hizmeti alırken,ilgili Kanunlara, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabınızın parolasınıgizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal HANNİSA.COM’a bildirmekle yükümlüdür.

10. Fikri MülkiyetHakları

www.hannisa.com adlı websitesi’nin sahibi NİSAHAN TURİZM VE OTELCİLİK LTD. ŞTİ ’dir. Bu sayfada bulunanbilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikrimülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfadüzeni ve işbu web sayfasının sunumu HANNİSA.COM ‘un ya da HANNİSA.COM ’ unlisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. HANNİSA.COM ’den önceden yazılımuvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfayailişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya datamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer birmedya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Busayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişiselihtiyaç için mümkündür.

www.hannisa.com websitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek hertür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbulMahkemeleri münhasıran yetkilidir. HANNİSA.COM ‘un kullanıcının bulunduğuülkede dava açma hakkı saklıdır.

11. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptaletmesi veya HANNİSA.COM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlüktekalacaktır. HANNİSA.COM üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlaletmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarakfeshedebilecektir.

12. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerdeİstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Yürürlük

Kullanıcının, üyelik kaydı yapmasıkullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alanmaddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olmasıanında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Copyright 2020 Hannisa Tatil